15 պատճառ վիզան մերժելու համար

ԱՄՆ վիզան մերժելու պատճառնեը կարող են տարբեր լինել: Հետևյալ հանգամանքները կարող են բացասաբար ազդել վիզայի դիմումի վրա՝ Այցի նպատակը հստակ կամ [...]