ԱՄՆ վիզան մերժելու պատճառնեը կարող են տարբեր լինել: Հետևյալ հանգամանքները կարող են բացասաբար ազդել վիզայի դիմումի վրա՝

 1. Այցի նպատակը հստակ կամ համոզիչ չէ
 2. Այցի ժամկետը չի համապատասխանում Ձեր նշած նպատակին
 3. Հայաստանում չունեք բավարար գույք
 4. Հայաստանում չունեք լավ վարձատրվող աշխատանք
 5. Հայաստանում չունեք անչափահաս երեխաներ
 6. Նախկինում չեք այցելել արևմտյան զարգացած երկրներ
 7. Նախկինում երկարատև այցեր եք ունեցել ԱՄՆ
 8. Նախկինում դիմել եք (կամ Ձեր համար դիմել են) իմիգրացիոն վիզա (գրին քարտ) ստանալու համար
 9. ԱՄՆ-ում ունեք ընտանիքի անդամներ, որոնք ԱՄՆ մեկնել են ժամանակավոր վիզայով, բայց չեն վերադարձել
 10. Ներկայացրել եք կեղծ կամ իրար հակասող տեղեկություններ
 11. Ընտրել եք սխալ վիզայի տեսակ
 12. Դիմումը սխալ եք լրացրել
 13. Հարցազրուցի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չեք ներկայացրել
 14. Ներկայացրել եք կեղծ փաստաթղթեր
 15. Հարցազրույցի ժամանակ տվել եք անվստահ կամ անտրամաբանական պատասխաններ