ԱՄՆ վիզաները լինում են ներգաղթային (մշտական) և ոչ ներգաղթային (ժամանակավոր):

ՆԵՐԳԱՂԹԱՅԻՆ ՎԻԶԱՆԵՐ

Ներգաղթային վիզան թույլ է տալիս ԱՄՆ-ում ձեռք բերել մշտական ռեզիդենտի կարգավիճակ («գրին քարտ»):

Ընտանիք

Առանց հերթի ԱՄՆ ներգաղթային վիզա ստանալու իրավունք ունեն ԱՄՆ քաղաքացու ամուսինը/կինը, չամուսնացած անչափահաս (մինչև 21 տարեկան) երեխաները և ծնողները (եթե ԱՄՆ քաղաքացին չափահաս է):

ԱՄՆ ներգաղթային վիզա կարող են ստանալ նաև՝

  • ԱՄՆ քաղաքացու չափահաս չամուսնացած երեխաները (ներկա պահին հերթը մոտ 8 տարի է)
  • ԱՄՆ մշտական ռեզիդենտի («գրին քարտ» ունեցողի) կինը/ամուսինը և անչափահաս երեխաները (ներկա պահին հերթը մոտ 1,5 տարի է), ինչպես նաև չափահաս չամուսնացած երեխաները (ներկա պահին հերթը մոտ 7 տարի է)
  • ԱՄՆ քաղաքացու չափահաս ամուսնացած երեխաները (ներկա պահին հերթը մոտ 11 տարի է)
  • ԱՄՆ քաղաքացու եղբայրները/քույրերը (ներկա պահին հերթը մոտ 13 տարի է)

Գոյություն ունի առանձին վիզայի տեսակ ԱՄՆ քաղաքացու հետ նշանված (այսինքն՝ ամուսնանալ պատրաստվող) անձի համար:

Անչափահաս երեխաները նաև կարող են որդեգրվել ԱՄՆ քաղաքացու կողմից:

Աշխատանք

Աշխատանքի հիմքով ներգաղթային վիզա ստանալու համար, որպես կանոն, պահանջվում է ունենալ աշխատանքի հրավեր ԱՄՆ-ում գտնվող գործատուից: Ներգաղթային վիզաներ նախատեսված են հետևյալ կատեգորիաների անձանց համար՝

Ներդրում

Փախստականներ

  • Իրենց երկրում հետապնդումների ենթարկվող անձինք

Վիճակահանություն

  • Բազմազանության վիզա ստացած (գրին քարտ վիճակահանությամբ հաղթած) անձինք

ՈՉ ՆԵՐԳԱՂԹԱՅԻՆ ՎԻԶԱՆԵՐ

Ոչ ներգաղթային (ժամանակավոր) վիզաները կարող են տրվել հետևյալ անձանց՝